Energie, meer of minder?

In het landelijke energieakkoord is het streven om in 2020 14% (en na “Urgenda”: 25%) van de energie duurzaam op te wekken. Waddinxveen ambieert in 2025 tenminste 25% duurzaam te gaan opwekken en CO2 neutraal. Geen geringe ambitie!

We zullen dus aanzienlijk meer energie duurzaam moeten gaan opwekken. Zo komen er steeds meer zonnepanelen op de Waddinxveense daken. De gemeente Waddinxveen ondersteunt dit streven met de Zonnepanelenactie, waarbij gratis advies en een inkoopvoordeel kunnen worden verkregen. Opgeven voor deze actie kan nog tot 12 april 2019. Daarnaast kunnen burgers een energiecorporatie oprichten en daarbinnen  een windturbine of zonnepark bouwen en exploiteren. Duurzame energie opwekken kan namelijk een investering met een aantrekkelijk rendement zijn, beter dan sparen.

Maar daarnaast kunnen we natuurlijk ook minder energie gaan verbruiken! In 2016 verbruikten de Nederlandse huishoudens ongeveer 400 PJ (petajoule), waarvan driekwart aardgas en bijna een kwart elektriciteit. Van dat aardgas was weer driekwart nodig voor verwarming. Dus de helft van alle huishoudelijke energie gaat op aan verwarming. Zou er veel kunnen worden bespaard?

Ja, dat kan!

Isolatie blijft het toverwoord. Oude woningen verbruiken twee tot drie keer zo veel gas als de huidige nieuwbouw. Met isolatiemaatregelen kunt u uw huis  op een energiezuinige manier gerieflijk verwarmen. Als die investering dan ook nog aantrekkelijk kan worden gemaakt door, bijvoorbeeld, een aan het huis gebonden lening, dan komt dit warme, energiezuinige toekomstplaatje beter binnen handbereik. Dat bespaart veel energie, levert zo geld op, én u draagt uw steentje  bij aan een beter klimaat voor onszelf en onze kinderen en kleinkinderen!

Dit artikel verscheen eerder in Hart van Holland