Luchtkwaliteit

Zonder lucht kan geen mens leven. Daarom is het zaak de kwaliteit te bewaken, en waar nodig te verbeteren. In Waddinxveen is in juli 2019 begonnen met luchtkwaliteitsmetingen. Kijk voor meer informatie op de pagina Luchtkwaliteitsmetingen.

Luchtkwaliteit staat op vele manieren onder druk. Naast CO2 zorgen stoffen als NOx, ozon en fijn stof voor problemen.