Zelf energie opwekken

Het is mogelijk om zelf energie te produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen of een (kleine) windturbine.

Het is ook mogelijk om samen met anderen energie op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld met een energiecoöperatie. Hierbij koopt en beheert een groep mensen, de coöperatie, samen bijvoorbeeld een zonnepark of een grote windturbine. De energie wordt geleverd aan het net, en de opbrengst wordt verdeeld.