Omgeving

Onze omgeving is de plek waar we leven. Vele aspecten verdienen onze aandacht om die omgeving te behouden, voor onzelf en voor onze kinderen. Denk hierbij aan de kwaliteit van lucht, water, groen, maar ook aan licht.

Veel van deze dingen lijken ongrijpbaar, van iedereen en dus van niemand. Kunnen we daarin dan wel veranderingen aanbrengen? Er is reden voor optimisme, want als we het klimaat kunnen veranderen, dan kunnen we ook de omgekeerde weg bewandelen! Lees meer