Energie

Het produceren van (elektrische) energie met fossiele brandstoffen levert een enorme netto uitstoot van CO2 op, zo groot dat ons klimaat hierdoor onomstotelijk zal veranderen, in een steeds sneller tempo. De temperatuur zal stijgen, net als de zeespiegel.

Tenzij we met zijn allen de handen ineenslaan om dat tegen te gaan. Bijvoorbeeld door de oorzaak zoveel mogelijk weg te nemen. Oftewel: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, CO2 voorop. Dat kan door meer energie duurzaam op te wekken, én door minder energie te verbruiken. Lees het artikel

De laatste jaren wordt biomassa aangewend als duurzame energiebron, als bijstook in kolencentrales, of als enige bron in de BMC’s. In theorie is biomassa duurzaam, doordat wat wordt verbrand weer zal aangroeien. De praktijk is veekl weerbarstiger. Zo is er bij lange na niet genoeg biomassa om te voorzien in de energievraag, maar stuwen subsidies het verbruik en productie van biomassa. Stichting Natuur en Milieu heeft een nieuwe Biomassavisie uitgebracht over de voor- en nadelen van biomassa. Lees hier het rapport.