Wat is WaddGroen?

Op 1 januari 2019 is WaddGroen opgericht door drie oudleden van de werkgroep Duurzaam Waddinxveen. WaddGroen wil een ‘groene gids’ zijn voor milieuonderwerpen, en deze vertalen naar de Waddinxveense situatie. Met name willen we een informatiebron zijn over onderwerpen als de energietransitie, energiebesparing en isolatie, duurzame opwekking van energie, innovatieve technische ontwikkelingen rond bijv. waterstof en duurzame energieopslag. Maar ook andere groene onderwerpen, zoals afvalscheiding, verkeer, geluids- en lichtoverlast en de groene openbare ruimte worden niet vergeten.

WaddGroen is neutraal en onafhankelijk van de gemeente Waddinxveen. Wel onderhouden we het contact, om zowel inwoners als gemeente met raad en daad bij te staan, zoals bij de Duurzaamheids4daagse. WaddGroen is geen actiegroep, maar wil wel groene initiatieven op gang brengen en met advies bijstaan, zoals bij de ontwikkeling van een energiecoöperatie.