Energietransitie

De energietransitie is het overgaan van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. Wereldwijd zijn doelen vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Voor Nederland zijn er doelen vastgelegd in de Klimaatwet. Onder andere is het de bedoeling om in 2050 nagenoeg CO2-uitstootvrije energie te hebben.

Elke gemeente, dus ook Waddinxveen, moet een visie met een uitvoeringsplan maken voor de transitie, met regionale inbedding.

Welke alternatieve bronnen?

  1. Wind
  2. Zon
  3. Biomassa
  4. Aardwarmte
  5. Kernenergie

Hoe de energie op te slaan?

Bij een aantal bronnen zijn aanbod en vraag niet in balans. In de zomer en bij wind is er veel aanbod, terwijl er in de winter de meeste vraag naar energie is. Lees hier meer over dit probleem en mogelijke oplossingen. In deze aflevering van VPROs Tegenlicht wordt energieopslag in de vorm van waterstof besproken.

Hoe snel moet het om?

In het klimaatbeleid worden vele jaartallen genoemd, zoals 2030 (49% CO2-reductie), 2050 (95% reductie), enz. Waarom zo’n tijdpad? Moet het sneller? Kan het langzamer? Lees meer.