Energiecoöperatie opgericht

De oprichting van de ENERGIECOÖPERATIE GROEN WADDINXVEEN is een feit. 10 September jongstleden was het zover.

Dit betekent dat we eindelijk als rechtspersoon concrete stappen kunnen gaan zetten, bijvoorbeeld afspraken maken met energiemaatschappijen, aanbieders van een dak (of grond) voor zonnepanelen, en natuurlijk uiteindelijk ook u een aanbieding doen voor deelnamecertificaten. We zijn nu bezig met het benaderen van diverse instanties om financiële middelen ter beschikking te stellen voor het ontwikkelen van een website, diverse communicatiemiddelen, informatiebijeenkomsten e.d. Ook voeren we besprekingen met een naburig initiatief dat de bijbehorende Postcoderoos naar een deel van Waddinxveen zou kunnen verleggen. Omdat dit initiatief al concreet is, en veel verder, zou dat kunnen betekenen dat u al veel sneller dan gedacht van een energiecoöperatie lid zou kunnen worden, al is het niet de onze. Uiteraard hopen we u snel hierover een positief bericht te kunnen sturen.

Het is voor ieder nieuw initiatief, zoals het onze, echter een zaak van de wat langere adem. Met name het vinden van een dak voor de zonnepanelen heeft nogal wat voeten in de aarde. Veel bedrijven die een dak zouden kunnen aanbieden, zijn nog te onbekend met de materie. “Wat levert het mij op? Wie moet ik allemaal op mijn dak toelaten? Houd mijn dak het wel? Wie doet onderhoud en verzekering?” enzovoort. Dat is heel begrijpelijk, en we zullen alle vragen proberen te beantwoorden. En er zijn zeker belangstellenden. Maar onder de streep zijn er helaas nog geen voorstellen voor een dak.

Maar een dakloze energiecoöperatie is niets, kan niet overleven. Terwijl het belang voor vele inwoners van Waddinxveen zo groot is: niet iedereen heeft zelf het dak, de middelen en de kennis om duurzame energie op te wekken. Het maatschappelijk belang voor de inwoners van Waddinxveen is heel groot. Samen zal het wèl lukken, zoals al in zovele gemeenten.

Oproep

Vandaar alvast een concrete vraag aan u: bent of kent u een dakeigenaar die belangstelling zou kunnen hebben, stip de mogelijkheid van samenwerking met de Energiecoöperatie eens aan. Of vraag hem of haar om contact met ons op te nemen. Ook zijn er nog meer geïnteresseerden in de Energiecoöperatie zeer welkom. Mocht u zelf nuttige expertise bezitten, neemt u dan svp. ook contact met ons op. Dat kan voorlopig via info@waddgroen.nl, of telefonisch via 06-51318589.