Energieverbruik Waddinxveen 2018

De 12.552 adressen in Waddinxveen verbruikten in 2018 gezamenlijk 15.366.876 m3 gas, en 51.940.807 kWh stroom. In totaal is dit 727.439 GJ aan energie*).

Als het energieverbruik in 2025 gelijk is, dan moet er dat jaar dus in Waddinxveen 181.860 GJ duurzaam worden opgewekt. Als dat alleen met zonnepanelen gebeurt, vraagt dat 175 à 200 duizend zonnepanelen, oftewel (bij zo’n 3.000 stuks per hectare) zo’n 60 à 70 hectare. Dat is ruim 2% van het totale grondgebied van de gemeente.

*) Bron: Klimaatmonitor van het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat