Luchtkwaliteitsmetingen door inwoners Waddinxveen

Deze juli zijn 12 inwoners van Waddinxveen begonnen met het meten van de luchtkwaliteit in hun omgeving. De apparatuur is verstrekt door de gemeente en het RIVM en meet de hoeveelheid fijnstof in de lucht. De technische ondersteuning komt van de ODMH.

Op de website https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/ kunt u de locatie en de realtime metingen van de luchtkwaliteit volgen. De locaties zijn zo gekozen dat ze verspreid zijn over Waddinxveen. Er is extra aandacht voor  de omgeving van veel huidig en toekomstig verkeer (Zuidplas, Triangel, Brugweg, Chopinlaan).

We willen de metingen gebruiken om een betrouwbaar beeld te krijgen van de huidige situatie. Maar in de toekomst zal de omgeving van Waddinxveen veranderen door de komst van Vredenburghlaan/Bentwoudlaan, biomassacentrales, distributiecentra e.d. Door nu te meten in de huidige situatie (de zogenaamde nulmeting) kunnen we die in de toekomst vergelijken met metingen in de nieuwe situatie. Op die manier krijgen we dan een beeld van de echte gevolgen en kan er zonodig worden bijgestuurd.

16 juli 2019