Projectplan Energiecoöperatie Waddinxveen

Sluit je aan bij de positieve energiebeweging!

Er groeit een nieuwe beweging in Nederland, van mensen die net als jij geloven in de kracht van positieve energie. In de kracht van oneindige bronnen, zoals de wind en de zon. Wij zijn een lokale energiecoöperatie in Waddinxveen en geven actief vorm aan deze beweging. Wij nemen het heft in eigen handen en dragen met onze energieprojecten bij aan een toekomstbestendige wereld.

Energie coöperatie Waddinxveen in oprichting

  • Doel

Onze energiecoöperatie in oprichting wekt samen met medebewoners uit Waddinxveen groene stroom op. Dat doen we voor bewoners in de postcodegebieden van Waddinxveen (2741, 2742 en 2743), Boskoop (2771), Zevenhuizen (2761) en Moordrecht (2751, 2752, 2841). En dat levert ook wat op! Niet voor de energiegiganten, maar voor onszelf. Om de energierekening thuis te verlagen. Zo stimuleren we de lokale economie en maken we de buurt een stuk groener.

Het slimme van de Energie coöperatie Waddinxveen in oprichting

Geen plek voor zonnepanelen op het dak? Je bent niet de enige. En dat is het slimme van onze energiecoöperatie. Wij organiseren een goede locatie in de buurt voor energieopwekking zodat je zonder eigen zonnepanelen toch duurzaam bezig bent. Leuk om te weten dat het zonnedak waar je langsfietst jouw stroom opwekt en zo meer mensen mee kunnen doen aan de positieve energiebeweging!

  • Locatie

We zijn in gesprek met een aantal bedrijven die overwegen om hun een deel van hun bedrijfsdak ter beschikking ter beschikking te stellen of te verhuren aan de coöperatie.

  • Postcoderoosregeling

Via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd, komen leden van coöperaties in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen.

Deelnemers in een postcoderoosproject hebben recht op een verlaging van het tarief van de energiebelasting tot nihil op de persoonlijke energierekening, tot een maximum van het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

  • Wat is een Coöperatie

Om een gezamenlijk zonproject te realiseren, moet je als projectorganisatie een rechtsvorm kiezen. Een coöperatie is een vorm die bij uitstek past en veel gebruikt wordt. Een coöperatie is een onderneming die wordt bestuurd en gefinancierd door de leden. Alle leden hebben via de Algemene Leden Vergadering (ALV) zeggenschap over de coöperatie. Ons land telt inmiddels meer dan 400 lokale energiecoöperaties. In heel veel Nederlandse gemeenten is wel een coöperatie actief.

Een coöperatie is geen gewoon bedrijf. Het is een vereniging mét een bedrijf. De activiteiten van dat bedrijf voorzien in ‘bepaalde stoffelijke behoeften’ van de leden. Welke dat zijn, dat is vastgelegd in de statuten van de coöperatie. In het geval van een energiecoöperatie gaat het om de opwekking van duurzame energie. In algemeen zin gaat het om bedrijfsmatige activiteiten die de leden niet, niet renderend genoeg of niet goedkoop genoeg zelf kunnen uitvoeren. Door deze activiteiten bij de coöperatie te leggen worden schaalvoordelen gerealiseerd, genieten de leden economisch voordeel of worden ontzorgd in hun eigen activiteiten en ze besparen daarmee kosten.

Anders dan bij andere ondernemingsvormen gaat het bij een coöperatie nooit om het genereren van zo veel mogelijk winst. Het gaat een coöperatie primair om het voorzien in de ‘stoffelijke belangen’ van de leden. De leden bepalen op democratische wijze wat de coöperatie voor ze moet doen om deze meerwaarde te realiseren. Zij sluiten ook een overeenkomst met de coöperatie over het leveren aan of kopen van producten of diensten van de coöperatie. Het coöperatieve bedrijf moet economische continuïteit hebben, en dus winstgevend zijn. Winst maken is daarmee voor coöperaties een middel, geen doel.

Rollen

Een coöperatie heeft een bestuur en leden. Op voorstel van het bestuur besluiten de leden in de ALV wat de coöperatie gaat doen en het bestuur voert dat binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk uit.

Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid voor techniek en een lid voor communicatie. Voorlopig zullen de leden van inwonersinitiatief Waddgroen optreden als bestuur van de coöperatie.

  • Tijdschema

De verwachting is dat we in de loop van 2019 afspraken kunnen maken met een ondernemer om gebruik te gaan maken van zijn bedrijfsdak. Als de coöperatie is opgericht kunnen we de startsubsidie van de provincie Zuid-Holland aanvragen om de kosten voor technisch onderzoek, communicatie met bewoners e.d. te dekken.